Keresés az oldalon:
 

Ma
GyĂĄrfĂĄs
nĂŠvnapja van.
2024.6.19


Református templom története
A REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS A HADITANÁCS TÖRTÉNETE

A templom 1702-ben épült, az akkori 21 református családnak. Jelenlegi nagyságát és formáját az 1787-es kibővítéssel nyerte el. Berendezése is ebből származik, sőt szószéke még korábbi. Az orgona 1876ban készült, igen értékes barokk hangszer, mechanikus, un. csuszkaládás, 2 manuálos, 12 regiszterrel. Műemlékként nyilvántartott, akárcsak maga a templom.
1848.szeptember 28-án e falak között tartotta Kossuth honvédseregének vezérkara a Pákozd-Sukorói csatát előkészítő haditanácsot. A templomot betöltő résztvevők előtt elsőnek Móga János a hadsereg parancsnoka szólalt fel. Elmondta itt – az 1805-ben készült –urasztalánál állva, hogy a sukorói táborban felkeresték az országgyűlés küldöttei, akik az ellenséges hadsereg haladéktalan megtámadását követelték tőle. Ezután a küldöttek kaptak szót, megismételve az országgyűlési határozatot..
Móga a válaszában vázolta az erőviszonyokat: a hadsereg 15 ezres, többnyire rosszul kiképzett és felfegyverzett, míg Jellasics bán serege közel 40 ezer főből áll. Így ő az ütközetet nem javasolja, felelőtlenség lenne a támadás, csak vereség lehetne a vége.
Erre heves vita tört ki, amelyben Mógát gyávának és hazaárulónak nevezték az állandó hátrálás miatt a már amúgy is elégedetlen tisztek. Főleg a Perczel testvérek kardoskodtak. A parancsnok válaszképpen visszaadta tisztségét, kardját és az urasztalára helyezte.
A válságos helyzetben Batthyány Lajos miniszterelnök kért szót. Eredeti szándéka, amellyel a táborba érkezett az volt, hogy Lamberg Ferenc közvetítésével tárgyalni fog a bánnal. Röviddel a haditanács előtt azonban tudomására jutott, hogy Jellasics erre semmiképp nem hajlandó, sőt rövid időn belül támadni fog.
Battyány föltette a kérdést, mit tesz ebben az esetben a hadsereg. Rövid tanácskozás után született meg a végeredmény, az alapvető fontosságú döntés: a hadsereg az ellenséget nem támadja, de ha az ellenség támad, ellenáll.
A vita alatt Xantus János a templomtoronyból kémlelte Jellasics táborának tüzeit, hogy a várható támadás irányáról tájékozódjék.
A haditanács legnevesebb résztvevőinek ülőhelyét táblácskákkal jelöltük meg. Ezek sorban, az első padokban láthatók.
A tanácskozás végén Móga visszakötötte kardját és vezényletével másnap a honvédség megverte a háromszoros túlerőt.

Oldal nyomtatása

 
Lomtalanítás
Pót égetési időpontok
Lomtalanítás
Zöldhulladék szállítás
Hulladék- és szemétgyűjtés
 
  Név:  
 
feliratkozás
  E-mail:  
 
leiratkozás