Keresés az oldalon:
 

Ma
Barbara, BorbĂĄla
nĂŠvnapja van.
2023.12.4


Tavirózsa Egyesület
Tavirózsa Velence-tavi Település- és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület
Cím: Sukoró. Petőfi S. u. 8.
tel: 20/934-219
adószám: 18501283-1-07
Felelős vezetőjének neve: Nagy Mária
 
 
Sukoró sokat változott az elmúlt években, évtizedben. A kiváló adottságú, csendes településre, ahol valamikor szinte mindenkinek még a nagymamája is helyben született volt, megjelentek először a nyaralók, a hétvégi vendégek. Utánuk jöttek, akik nyugdíjas éveiket vágytak szép és nyugodt környezetben eltölteni, majd az autózás hétköznapivá válásával ma már egyre jelentősebb azok száma is, akik a fővárosból, vagy Fehérvárról költöztek ide, munkahelyüket megtartva, nap, mint nap visszajárva dolgozni. A település lakossága igen sokszínű lett.
Ez a sokszínűség sok-sok lehetőséget hordoz, ha sikerül megteremteni az együttműködést, megfogalmazni a közös célokat. A különböző kötődésű, de tenni akaró és a közjó érdekében tettre kész sukoróiak összefogására, a jó szándék intézményesítésére, az önkéntes munkák koordinálására, és a pályázati úton elérhető források kiaknázására, és mindezeken keresztül a község gyarapítására alakult meg ez év július 31-én a Tavirózsa Velence-tavi Település- és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület, vagy ahogy magunk között hívjuk: a Sukorói Tavirózsa.
Az egyesület, mint minden hasonló szerveződés, önkormányzati elven működő önálló társadalmi szervezet. Bírósági bejegyzésére 2007 év végén került sor. Céljának a közösségi-, kulturális-, sport- élet élénkítését, a közösségi élet helyszíneinek megteremtését, a közterületek fejlesztését és nem utolsó sorban a fiatalok kötődésének kialakítását tekinti.
Az egyesület a fenti célok érdekében vállalja kulturális, sport, oktató és ismeretterjesztő programok szervezését, a közterületek fejlesztéséhez szükséges projekt-megvalósítási tevékenységek elvégzését, közreműködve ezzel a térségben élők, illetve odalátogatók egészségének megőrzésében, a térség életminőségének javításában, a térség kulturális örökségének a megőrzésében, a természet- és állat-védelemben, a kulturális élet és a turizmus fejlesztésében, a terület jövedelemszerző képességének fejlesztésében, a vállalkozások sikerességének a növelésében. Annak érdekében, hogy ezt a szép, de hatalmas feladatcsoportot ne az "aki sokat markol, keveset fog" módon valósítsuk meg, az egyesület munkáját már azonnal kisebb tematikus csoportokba szervezte, melyek az alábbiak:
• Gazdasági tevékenységek: Az egyesület céljait jelentős mértékben pályázati pénzek bevonásával szeretné megvalósítani. Ennek megfelelően gazdasági tevékenysége az ehhez szükséges önerő adományokból való megteremtésére, és a pályázatokon való részvételre irányul.
• Ifjúsági és kulturális tevékenységek: Az egyesület kiemelt hangsúlyt fektet a fiatalok szabadidős tevékenységét szolgáló programok megvalósítására, és az ezt szolgáló helyszínek létrehozására. A fiatalok számára az általuk (és nem a felnőttek által) fontosnak és érdekesnek ítélt tevékenységek, a sport, a közösségi élet, klubok, a kuturált szórakozóhelyek, és virtuális (Internetes) közösségi terek fejlesztésével kíván az egyesület tartalmas szabadidős lehetőségeket biztosítani.
• Természetvédelmi tevékenységek: A Velencei tó különlegességéből adódóan az egyesület számára igen fontos a településen belüli és a környékbeli növény és állatvilág védelme, a település magán- és közterületein a zöldterület mennyiségének és minőségének növelése. Ezen céljait a környék lakóinak rendszeres bevonásával végzi.
• Oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek: Mivel Sukoró község illetve a környező települések munkavállalói között igen jelentős számú a mikro- és kisvállalkozás, az egyesület fontos feladatának tekinti, hogy minden tevékenység során szem előtt tartsa az új munkahelyek megteremtésének fontosságát. Ehhez tartozik még a helyi vállalkozások támogatása, hitelképességük növelése, a helyi erőforrások, szolgáltatások minél szélesebb körű marketingje. Ehhez a hagyományos módszerek helyett inkább az Internet nyújtotta új lehetőséget, alternatív tájékoztatási csatornákat kívánja alkalmazni. Az egyesület fontos célja a városi (budapesti, székesfehérvári) iskolások szervezett megismertetése a környék hagyományaival, természeti adottságaival.
• Település-fejlesztési tevékenységek: Az egyesület a helyi önkormányzattal szorosan együttműködve, az önkormányzat munkáját segítve részt kíván venni a közös célként meghatározható közösségi terek fejlesztésében, a turizmus fejlesztésében, a turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra, az egyszerű vendéglátóhelyek, gyorsjavító műhelyek, kisüzletek lehetőségeinek bővítésében, a vendégek számára elengedhetetlenül fontos kultúrált közlekedés és parkolás lehetőségeinek megteremtésében.
 
 
 

Oldal nyomtatása

 
Lomtalanítás
Pót égetési időpontok
Lomtalanítás
Zöldhulladék szállítás
Hulladék- és szemétgyűjtés
 
  Név:  
 
feliratkozás
  E-mail:  
 
leiratkozás