Keresés az oldalon:
 

Ma
Barbara, BorbĂĄla
nĂŠvnapja van.
2023.12.4


LEADER

Lehetőség a Tó környéki településeknek

Kilenc Velencei-tó környéki település (GÁRDONY-KÁPOLNÁSNYÉK-NADAP-PÁKOZD-PÁZMÁND-SUKORÓ-VELENCE-VEREB-ZICHYÚJFALU ) ismerkedik a LEADER programmal és módszerrel az utóbbi hónapokban.
Az önkormányzatok, civilek, vállalkozók arra vállalkoztak, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében megpályázzák a Helyi Közösség címet és ennek keretében elindulnak azon a megmérettetésen amely sikeres pályázatuk esetén Leader Akciócsoport címet és ezzel járó pályázati összeget biztosíthat a 2007-2013 tervezési időszakban, a helyi vidékfejlesztési elképzelések és fejlesztések megvalósításában, a hozzárendelt uniós fejlesztési pénzek felhasználásával.
A LEADER – módszer segíti a vidéki szereplőket abban, hogy a térségük potenciálja hosszú távon erősödjön. Biztosítja a helyi szereplőknek, hogy bekapcsolódhassanak a mindennapjaikat meghatározó fejlesztési folyamatokba.

2007 augusztusában a kilenc település polgármestere elhatározta, hogy önszervezendő, egybefüggő területként közösen a helyi civil szervezetekkel és helyi vállalkozókkal a kistérség elindul az Új Magyarország Vidékfejlesztési program III. és IV tengelyének keretében megpályázható fejlesztési források elnyerésére, Velencei-tó Helyi Közösség szervezeti formában.

VELENCEI-TÓ HELYI KÖZÖSSÉG

Október 10-ig elkészült és beadásra került az Irányító Hatóság felé, a Velencei-tó Helyi Közösség stratégiai vázlata, az Irányító Hatóság az elismerési kérelmet sikeresnek ítélte, és ennek alapján a Velencei-tó Helyi közösség lehetőséget kapott, hogy elkészíthesse Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját. A sikeres stratégia fogja meghatározni, hogy mennyi fejlesztési forrást kaphat céljai eléréséhez a helyi közösség 2007-2013 között az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III-IV. tengelyéből.
A regisztrált Velencei-Tó Helyi Közösség nyitott, azok a vállalkozások és civil szervezetek akik nem vettek részt a regisztrációban természetesen folyamatosan csatlakozhatnak a tervezési folyamathoz.
Hiszen a cél , hogy a helyben élők határozzák meg a térségük hosszú távú fejlesztési prioritásait, hogy azokat megvalósítva javítsák a vidéki életminőséget, fejlesztési elképzeléseikkel meghatározzák saját és partnerségben megvalósuló jövőbeni pályázati irányokat, hiszen a közösségi tervezés alapján valósulhatnak meg később a potenciális pályázatok
A kilenc település vállalkozói és civil szervezetei mint tervezők ötleteikkel, projekt javaslataikkal támogathatják a végleges stratégia alkotás folyamatát, és egyben az eredményes valós igényekre alapozó Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítését.
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a projekt generálás, illeszkedés, ötlet gyűjtés, és projekt kidolgozásában, szakmai felkészítésben, a végleges stratégia előkészítésében aktív szerepet vállal.
A tervezésre 2008-01-21-től 120 nap áll rendelkezésre.
További tájékoztatást a programról, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségeiről, a helyi ötletek megvalósíthatóságáról a Helyi Vidékfejlesztési Irodában kaphatnak az érdeklődők.

Mit kell tennie annak a civil szervezetnek, vállalkozásnak, vagy magánszemélynek aki szeretné ötleteit, javaslatait elmondani. Mit kell tenni ahhoz, hogy a Helyi Vidékfejlesztési stratégiában bárki elképzelése bekerüljön, és később lehetősége legyen pályázati forráshoz jutnia.

Levében, e-mailban, vagy telefonon lehet jelentkezni a Helyi Vidékfejlesztési Irodában, ahol lehetőség van az ötletek megbeszélésére, és a projekt adatlap kitöltésére.
Január hónapban minden településen lehetőség lesz kihelyezett fogadóórán találkozni az irodavezetővel és több információhoz jutni.
Kérdéseiket , javaslataikat várja:

Stadler Klára
irodavezető
Helyi Vidékfejlesztési Iroda
2481. Velence
Balatoni út 65.
Tel: 06-30-742-2206

Mi a LEADER ?

A LEADER az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának egy sajátos módszere. Nemcsak egy program, hanem egy metodika, amelynek segítségével a vidéken élők meghatározhatják a térségük hosszú távú fejlesztési prioritásait, hogy azokat megvalósítva javítsák a vidéki életminőséget. Az említett térség a LEADER-térség, amelynek 'helyi identitását' az ott lakók közösen élik meg.
A helyi identitást meghatározhatja valamely történelmi, földrajzi vagy gazdasági elem, vagy azok együttese.
A LEADER egy eszköz, módszerként értelmezhető, partnerségen alapul, amely partnerség komponensei a közszféra, vállalkozói szféra és a civil szféra képviselőiből áll.
Cél tehát a helyi partnerségek megerősítése, alulról jövő vidékfejlesztési politika előmozdítása.

2004-2006 tervezési időszakban Magyarországon 70 LEADER + közösség kapott támogatást, a helyben elképzelt és fontosnak tartott fejlesztési célok megvalósítására.
www.ledaer.co.hu honlapon sikeres megvalósult példák esettanulmányok találhatóak.

Letölthető dokumentumok:


 


Oldal nyomtatása

 
Lomtalanítás
Pót égetési időpontok
Lomtalanítás
Zöldhulladék szállítás
Hulladék- és szemétgyűjtés
 
  Név:  
 
feliratkozás
  E-mail:  
 
leiratkozás