Keresés az oldalon:
 

Ma
Barbara, BorbĂĄla
nĂŠvnapja van.
2023.12.4


Családsegítő

Sukoró Község ezen feladat ellátását a szomszédos Velencéhez társulva látja el. 
 
HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
 
 
Velence, Tópart u.52.
Tel.: 06-22-470-288
Fax: 06-22-589-157
E-mail: human01@freemail.hu
 
 
Ügyfélszolgálat:
Csütörtök: 12:00-14:00
Községháza
Telefon: 06 (22) 470-288
Családsegítő: Bencs Ákos
 
 
Szolgáltatásaink
 
1. Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a gyermek testi- lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.
1/A. Gyermekek átmeneti gondozása-helyettes szülői hálózat: A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását, a szülő kérelmére- a működtető által készített egyéni- gondozási- nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja.
2. Családsegítés: A családi szociális feszültségek okainak feltárása, életvezetési tanácsadás, krízishelyzetben segítő beavatkozás, hivatalos ügyek intézése.
3. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
3/A. Étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.
4. Mikkamakka Játszóház -Alternatív napközbeni ellátás:
A Játszóházban válogatott játékszerekből álló játékgyűjtemény áll az idelátogatók rendelkezésére, amellyel a helyszínen lehet játszani, esetleg kikölcsönözve haza is lehet vinni. A Játszóházban nyitott polcokon, általában életkori sajátosságoknak megfelelő csoportosításban helyezik el a minőségileg kiváló, fejlesztő játékokat, ezzel is segítve a szülőket a játékválasztásban.
6.-Rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettsége:
A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A segélyt a jegyző határozatban állapítja meg, melyben együttműködési kötelezettséget ír elő a segélyben részesülő számára, az illetékes Családsegítő Szolgálattal.
7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes idős korú vagy fogyatékos személyek, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
6. Közösségi ellátások: A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása. A szolgálat segíti és kiegészíti az egészségügyi szféra dolgozóinak a betegek érdekében végzett gyógyító tevékenységét
7. Jogász: Két fő látja el a szolgáltatást. (1).Megbízási szerződéssel, havonta két órában jogi tanácsadást biztosít. A távolabbi települések esetében telefonon is felkereshető.(2) Önkéntes segítőként a társult településeken havi szinten egy órában jogi tanácsadást biztosít.
8. Pszichológus: Megbízási szerződéssel, heti két órában pszichológiai tanácsadást biztosít. Háttérintézménye a székesfehérvári gyermekpszichiátria.
 

Oldal nyomtatása

 
Lomtalanítás
Pót égetési időpontok
Lomtalanítás
Zöldhulladék szállítás
Hulladék- és szemétgyűjtés
 
  Név:  
 
feliratkozás
  E-mail:  
 
leiratkozás