Keresés az oldalon:
 

Ma
Barbara, BorbĂĄla
nĂŠvnapja van.
2023.12.4


Jelen
Sukorói Önkormányzat 2006- 2010 évekre vonatkozó Gazdasági Programja

Az Önkormányzat elsődleges feladata az Intézményei működtetésének biztonságos és megfelelő színvonanalú biztosítása, az ehhez szükséges anyagi eszközök megteremtése.

- Óvodai nevelés:
Az Önkormányzat megalakulásakor a nevelési-oktatási intézmények közül a Szivárvány Napköziotthonos Óvodát tartja fenn, részben önálló költségvetési szervként. Az Intézmény működtetésével kapcsolatban kitűzött célunk a gazdaságosabb működtetés és a magasabb állami normatív támogatás elérése érdekében intézményfenntartói társulás létrehozása a számunkra kedvezőbb feltételeket biztosítani tudó szomszédos Önkormányzattal.

A feladatellátás forrása részben a normatív állami támogatás, részben saját bevételi források, intézményi térítési díjak és helyi adóbevételekből történik.

- Általános iskolai oktatás: jelenleg az oktatás intézményfenntartói társulás formájában történik, Zámoly önkormányzatával tagiskola működtetésével, aképpen, hogy az 1-4 osztályos tanulók oktatása kihelyezett osztályok formájában történik.
Forrása megegyezik az óvoda esetében már felsoroltakkal.

- Egészségügyi ellátás: Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás feladatait vállalkozó háziorvossal kötött szerződés szerint látja el. A tárgyi feltételek közül a rendelő fenntartási költségeit saját forrásaiból fedezi.
- Körzeti védőnői szolgálat: az Önkormányzat fenntarásában működik, Sukoró és Nadap működési területtel, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, forrása az OEP-től működési célra átvett pénzeszköz.
- Igazgatási tevékenység: Az Önkormányzat önálló polgármesteri hivatalt tart fenn, melynek a szolgáltatói, „ügyfélbarát“ módon történő üzemeltetését tűztük célul. Ennek keretében többek között kiterjesztett ügyfélfogadással állunk rendelkezésre.
- Közművelődés: Községi Könyvtárat tartunk fenn saját működtetésben, ill. a Kultúrházba változatos programokat, kiállítás sorozatokat rendezünk. Forrása a normatívákból, ill. saját eszközökből történik. A közművelődési feladatok szélesebb körű ellátásának fejlesztését tűzzük ki célul: különös tekintettel az elektronikus médiumok, az internet használatában való jártasság kiterjesztését. Közösségépítő rendezvényeket tartunk, pl. Adventi rendezvénysorozat, Falunap, stb.
- Sport, rekreáció: a sportcsarnok megépüléséig a kultúrház nagytermében biztosítunk a sportolási lehetőségeket, korcsoportos tornafoglalkozások, asztalitenisz, stb. Ehhez az eszközöket a költségvetésünkből biztosítjuk.
- Településüzemeltetés: A közhasznú munkások foglalkoztatása korábban nem mutatott kellő hatékonyságot, ezért többek között az ő napi tevékenységeik koordinálására létrehoztuk a Falugazda Szolgálatot, amely az üzemeltetési feladatokon túl a közterületi fegyelem javításában is részt vesz, ill. a közterületeken elhelyezett gyűjtőkben keletkező hulladék elszállítását is intézményesített formában biztosítja. A szolgálattal kapcsolatos eszközparkot folyamatosan fejlesztjük, sor került egy összkerékmeghajtású pick up beszerzésére is.


Fejlesztési céljaink:

- Nemzeti emlékhely kialakítása (pályázati forrásból)
- Óvoda bővítése, négy tantermes, modern iskola építése a bővített óvoda tetőterében (saját forrásból - ingatlanértékesítésből)
- Köpüs-árok feletti híd építése (pályázati forrásból)
- „B“ méretű Sportcsarnok építése (pályázati forrásból)
- Egészségház (pályázati forrásból)
- Kereskedelmi szálláshelyek létesítésének elősegítése
- Szilárd burkolatú utak kialakítása, felújítása (pályázati forrásból)
- Közúthálózat fejlesztése
- Közvilágítás fejlesztése (lakossági önrész bevonásával)
- Sukorói partszakaszon strand, hajókikötő, csónakkikötő kiépítése (magántőke bevonásával)


A fejlesztési célok megvalósítása ideális esetben pályázati forrásokból történik, de természetesen ezek véges lehetőségei miatt átgondolt vagyongazdálkodás szükséges.
A nem közvetlenül a feladatellátáshoz kapcsolódó, vagy gazdaságilag nem indokolt vagyoni elemek elidegenítését tervezzük. Az értékesítésből származó bevételeket fejlesztési céljaink megvalósítására fordítjuk, amelyek a kötelező feladatok ellátásának színvonalát emelik. (pl. Gémeskút étterem értékéből óvoda, iskola bővítés és felújítás).

A település lélekszámának növelése elsőrangú céljaink között szerepel. Ennek keretében ingatlanfejlesztést hajtunk végre. Az építési telkeinket nem értékesítjük, hanem magántőke és banki finanszírozás bevonásával, az Önkormányzat részvételével gazdasági társaságot hozunk létre, melynek elsődleges célja értékesítési célra készülő lakások építése és értékesítése.
Előzetes számításaink szerint ezzel az ingatlanfejlesztéssel jelentős többletbevételhez juttatjuk az Önkormányzatot, valamint a lélekszám is irányítottan fejlődhet.

Az elmúlt, több, mint egy évtized során a Velencei-tavi partszakaszon semminemű fejlesztés nem történt.
Ennek előmozdítására lépéseket teszünk a parti területek tulajdonviszonyainak rendezésére. Minezzel kedvező és átlátható környezetet teremtünk a magántőke számára, így elősegítjük a befektetések megindulását.

Saját bevételeink növelése érdekében megvizsgáljuk az Önkormányzat helyi adóbevételeinek növelési lehetőségeit a központi rendelekezésekkel összhangban.

Településünk fejlesztési céljaival (lélekszám növelés, gazdasági környezet élénkítése, szolgáltatások körének bővítése, befektetőbarát jogi környezet létrehozása, stb.) összhangban a település rendezési terv felülvizsgálatát és kiegészítését tervezzük.
 

Oldal nyomtatása

 
Lomtalanítás
Pót égetési időpontok
Lomtalanítás
Zöldhulladék szállítás
Hulladék- és szemétgyűjtés
 
  Név:  
 
feliratkozás
  E-mail:  
 
leiratkozás