Keresés az oldalon:
 

Ma
Emma
nĂŠvnapja van.
2024.4.19


2011
A tánc varázsa
 
Aki egyszer megízlelte a tánc örömét, annak érzéseket felszabadító hatását, az egész életében kötődik és ragaszkodik hozzá.
Az ember még teste egyenes tartására sem volt képes, amikor ütemes hangokra körültáncolta a tüzet. A tánc egyedi érzésvilágot képez életünkben. A mozgásra való fókuszálás kiszakítja az embert a környezetéből, lelke szárnyra kap, megfeledkezik a külvilágról.
 
A tánc alkalmat teremt arra, hogy barátokat szerezzünk, sőt gyakran mély érzelmi kapcsolatok is kialakulhatnak a partnerek között. Férfi és nő egymáshoz való közeledésének, egymás iránti érzelmei megnyilvánulásának fontos eszköze a tánc. A táncról a kultúránkban többnyire a hétvégi szórakozás, a disco vagy a családi, baráti körben zajló ünneplés, házibuli jut eszünkbe, esetleg valamilyen tánc előadás, amit külső szemlélőként élünk át.
 
Sokan nem tudják, de a Tánc Világnapját Jean-Georges Noverre születésnapjához, április 29-éhez kötik, akit a „Tánc Shakespeare” –jeként emlegetnek. A Levelek a Táncról című híres művében az alábbiakat olvashatjuk:
 
„Költészet, festészet és tánc. Uraim, mindez nem más, mint a gyönyörű természet pontos mása, vagy legalábbis annak kellene lennie.”
 
 
Az aranyminősítésű SUKIDANCE táncegyüttesben jelenleg is aktív műhelymunka folyik. A mindennapjainkhoz tartozik a már meglévő koreográfiák csiszolása, finomítása; a táncosok egyéni tudásának gyarapítása, új koreográfiák tanulása.
Táncosainkat, - mint az egyesület vezetője és a három koreográfus tanárai: Vajda Levente, valamint az Everdance Táncszínház vezetője, Takács Péter és Lőrincz Sándor koreográfus tanárok- igyekszünk ránevelni arra, hogy a megszerzett biztos tánctudásra, mint szilárd alapra építkezve alkossák meg egyéniségüket, a tánc nyelvén mutassák be önmagukat.
 
Hitvallásunk: folyamatosság – elkötelezettség – minőség, mely fogalmak triásza esetünkben az alábbiakat jelenti:
Folyamatosság: a népi hagyományok továbbvitelében; a néptánc és a népi hagyományok folyamatos kutatásában és ápolásában. Ezen kutatások során feltárt új ismeretek feldolgozása, újjáélesztése, színpadra állítása. Permanens önképzés, a már meglévő ismeretek szinten tartása, törekvés új kompetenciák elsajátítására.
 
Elkötelezettség: a táncegyüttes, mint közösség elkötelezettsége a magyar népi kultúra, néptánc és a hagyományőrzés eszmerendszerének irányában; illetve a tagok elkötelezettsége és odaadó munkája a táncegyüttes irányában.
 
Minőség: próbákon, fellépéseinken, a kutatómunkánk során törekvés a magunkból kihozható maximális teljesítmény elérésére.
 
 
Emellett a jelenlegi tánccsoport egy igen jó közösség is, ahol a táncosokat szoros baráti kötelékek kapcsolják egymáshoz. Mi ebben a néptánc együttesben szeretjük egymást. Amikor színpadra lépünk, és megszólal a zene, a tánc nyelvén erről a szeretetről vallunk egymásnak, és ennek a vallomásnak a hangjai érintik meg a nézők szívét is. Ettől különleges a mi csapatunk.
Néptánc együttesünk szellemiségét Latinovits Zoltán szavaival jellemezhetjük legpontosabban:
 
„Ne csak majmoljuk az idegen művészeteket, hanem sajtoljuk ki magunkból azt, amiben mindenkitől különbözünk. Mert csakis ezzel hathatunk a világra.”
 
Egyesületünk szeretné még szélesebb körben megismertetni és népszerűsíteni tánccsoportunk eddigi kiemelkedő műsorait, ezért úgy határoztunk, hogy a következő kiadás mellékleteként egy DVD-vel ajándékozzuk meg kedves olvasóinkat.
 
Kérek minden tisztelt olvasót, hogy értékteremtő törekvésünk folyamatosságának biztosítása érdekében, amennyiben módja és lehetősége van, adójának 1%-ával támogassa az idei évben is tánc egyesületünket, hogy teremthessünk valódi értékeket.
 
 

Oldal nyomtatása

 
Lomtalanítás
Pót égetési időpontok
Lomtalanítás
Zöldhulladék szállítás
Hulladék- és szemétgyűjtés
 
  Név:  
 
feliratkozás
  E-mail:  
 
leiratkozás